Poznám viacero žien, ktoré sa obávajú odísť na materskú dovolenku v obave, že sa nebudú mať kam vrátiť, že ich kariéra skončí. Omyl. Sú príležitosti, ktoré sa neopakujú. Sú miesta, ktoré sa neopúšťajú (aspoň nie dobrovoľne), no vždy sú možné riešenia a v tejto súvislosti stoja za vyhľadanie.  Čítať viac

Práca by mala mala miestom, kde by ste mali rozvíjať svoju kariéru, sociálne a odborné zručnosti. Často je však miestom, na ktorom prežívate najviac stresov, lebo naďabíte na typy ľudí, ktorí predstavujú prekážku. Iste, môžete ich skúsiť ignorovať, no pre váš osobný rast je oveľa zaujímavejšie rozvíjať schopnosť efektívne s nimi vychádzať, rozvíjať zručnosti sociálnej interakcie. Ak sa nemôžete učiť od nich, môžete sa učiť na nich.

Ako prvé je potrebné uvedomiť si, že ľudí nezmeníte a s veľkou pravdepodobnosťou nedokážete ovplyvniť ich správanie. Jediná zmena, ktorou môže každý prejsť, je zmena seba. Čítať viac

Ako ostať pozitívny

26.02.2014 | 02:02

Častokrát musíme čeliť negatívnym situáciám a niekedy viac ako samotná udalosť nás môže vyčerpávať negatívne emocionálne naladenie, ktoré ju sprevádza. Býva náročné udržať sa v dobrom naladení, keď čelíme odmietnutiu, pohŕdaniu, alebo odporu. Ak sa nám podarí nedať sa vtiahnuť do týchto namáhavých emócií, môžeme ochrániť samých seba a tu je zopár tipov ako odolať

Vezmite si čas na upokojenie – neodpovedajte, kým sa neupokojíte, pričom zhlboka dýchajte Čítať viac