Kto sme

Kto sme


Sme dynamická konzultačná spoločnosť, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti ľudských zdrojov a strategického manažmentu, kariérneho poradenstva a osobnostného rozvoja

Poslaním Hany Hay, s.r.o. je dodať našim klientom jedinečnú konkurenčnú výhodu v čoraz náročnejšom prostredí

Hodnotami našej spoločnosti sú

lojalita, diskrétnosť, profesionalita
čestnosť a otvorenosť
oddanosť hľadaniu pravdy

Zvýšime vašu konkurencieschopnosť