Cenník

Cenník


Vieme vyjsť vústrety možnostiam našich klientov – dostupnosť kvalitných služieb tým, ktorí ich potrebujú, je pre nás dôležitá

Individuálne poradenstvo

Individuálny koučing

Individuálna terapia

50,- € / dohodnuté stretnutie
 Stretnutie trvá 50 minút
50,- € / dohodnuté stretnutie
 Stretnutie trvá 50 minút
50,- € / dohodnuté stretnutie
 Stretnutie trvá 50 minút
Konzultácie cez Internet 50,- € / dohodnuté stretnutie
Párové poradenstvo 100,- € / dohodnuté stretnutie
 Stretnutie trvá 90 minút

Biznis konzulting

Biznis koučing

135,- € / dohodnuté stretnutie
 Stretnutie trvá 50 minút
135,- € / dohodnuté stretnutie
 Stretnutie trvá 50 minút
Executive Search Na individuálne vyžiadanie – Neváhajte nás kontaktovať
Konzultácie cez Internet Cena sa odvíja od rozsahu projektu a požiadaviek klienta

Za naše služby účtujeme jasne definovaný honorár závislý na našich výkonoch

Ceny sú uvedené s DPH