Zaujímate sa o

Profesijný rozvoj,
kariérne poradenstvo?

Vyžiadajte si nezáväznú konzultáciu

Kariérne poradenstvo

Kariérne poradenstvo


Hľadáte novú kariérnu príležitosť a chcete byť na ňu dobre pripravení? Alebo túžite postúpiť vo svojom zamestnaní? S nami sa vám to podarí. Poskytujeme unikátne služby kandidátom, zamestnancom, manažérom, manažérkam, klientom a klientkám, ktorí chcú kariérne rásť

Radikálne zvýšime vašu konkurencieschopnosť

Hľadanie uplatnenia

Hľadanie uplatneniaPotrebujete zmenu, premýšľate ako na to a potrebujete profesionála, ktorý vás bude sprevádzať v tomto procese?

Našim klientom pomáhame identifikovať v čom sú výnimoční. Pomôžeme vám zistiť ktorým smerom zamerať svoju kariéru, aby ste boli nielen úspešní, ale aj sebarealizovaní a spokojní

Vykazujeme 100% úspešnosť pri zamestnaní, prezamestnaní, či umiestnení ľudí, ktorí nás požiadali o pomoc a spoluprácu. Máme pripravený komplexný balík služieb, ktorého cieľom je úspešné profesijné uplatnenie

 • umožníme vám získať jedinečnú konkurenčnú výhodu v čoraz náročnejšom, dravšom prostredí
 • pripravíme vás na interview alebo Assessment centre, vrátane participácie na príprave prezentačných materiálov tak, aby ste rýchlo, pozitívne zaujali
 • poskytneme vám otvorenú spätnú väzbu, ktorá vám umožní pozrieť sa na sebaprezentáciu očami tých, priazeň ktorých je v procese hľadania nových možností kľúčová

 

Posuňte svoje šance pri nájdení uplatnenia - pošlite nám svoj životopis, odborne vám ho upravíme zdarma.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov

V zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov uvedených v životopise, motivačnom liste a ďalších zasielaných materiáloch súvisiacich s hľadaním zamestnania spoločnosti Hany Hay, s.r.o., IČO 47 445 262 a potencionálnemu zamestnávateľovi v rámci počítačovej siete internet. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, patria do Osobitnej kategórie osobných údajov. Čestne vyhlasujem, že informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné, na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely nájdenia vhodného zamestnania a pre účely databázy uchádzačov/iek o zamestnanie. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov a je možné kedykoľvek ho odvolať do lehoty 30 dní.

Rozvoj kariéry

Budeme vás sprevádzať v procese vášho rozvoja, v procese zmeny.
Vytvoríme vám bezpečné prostredie, v ktorom si budete môcť odpovedať na otázky, ktorými sa zaoberáte. Položíme vám otázky, ktorými rozvinieme vaše vnímanie o ďalšie uhly pohľadu

Poskytujeme koučing, podporu a profesionálnu pomoc

 • pri hľadaní nového alebo ďalšieho uplatnenia
 • pri profesijnej zmene
 • pri selekcii oblastí, v ktorých máte potenciál uspieť
 • pri rozvoji vašich sociálnych a emocionálnych kompetencií
 • pri zlepšení vašej efektivity a zvýšení vašej výkonnosti
 • pri uplatnení a rozvoji vášho potenciálu u súčasného alebo nového zamestnávateľa
 • pri rozhodnutí pohnúť sa z miesta a naplniť svoje sny

Budeme vás sprevádzať a podporovať v procese adaptácie na zmenu

 • pri nástupe do nového zamestnania alebo na novú pozíciu
 • pri návrate z materskej alebo rodičovskej dovolenky
 • pri návrate z dlhodobej PN a pod.

Poskytneme vám koučing, podporu a profesionálnu pomoc

 • pri riešení problémov v dôsledku vyhorenia
 • pri problémoch, spojených so šikanou, mobingom, zlým zaobchádzaním
 • pri stagnácii v profesijnej či inej oblasti
 • pri riešení interpersonálnych problémov s kolegami, nadriadenými, podriadenými alebo inými dôležitými osobami vo vašom okolí
 • pri prevencii a zvládaní stresu

Tipy ako rýchlo napredovať v kariére

Buďte užitoční

Vyniknite – premýšľajte, čim môžete, viete byť svojmu súčasnému alebo budúcemu zamestnávateľovi užitoční a prezentujte to kompetentným: príslušnému nadriadenému, či osobe, ktorá s vami vedie pohovor na nové miesto. Zamestnávatelia sú už unavení tými, čo sa len sťažujú, pýtajú a nenásytne berú. Buďte opakom, buďte prínosom a uvidíte ako závratne začne stúpať vaša kariéra, začnú sa k vám hrnúť nové príležitosti

Zaujímajte sa

Väčšina manažérov, manažériek sú osamelí. Prestaňte frflať na tých, čo sa nachádzajú v ich priazni. Úprimným záujmom, angažovanosťou a perfektným plnením úloh dokážte, že sa na vás môžu spoľahnúť. Buďte lojálni a diskrétni, stanete sa pre nich dôležití. Stanete sa kľúčoví

Spolupracujte

Identifikujte spojencov – ak potrebujete niečo presadiť, získajte pre myšlienku, nápad podporu. Až následne sa pustite do prezentácií, presviedčania ostatných. Túto službu poskytnite aj ostatným pri presadzovaní dobrých vecí, ktorým veríte. Buďte networker

Venujte svoje myšlienky

Ak ste presvedčení o svojej pravde, na vaše slová príde. A nech vás nemrzí, ak ich raz „presadí“ niekto iný – vaša energia bola v procese kľúčová. Pripravila okolie na zmenu, bez nej by realizácia myšlienky nebola možná. Buďte veľkorysí

Uvoľnite sa, tešte sa

Vo vesmíre je dostatok všetkého a dostávate presne to, čo potrebujete k svojmu vývoju, k svojmu rastu. Aj keď je to nepríjemné, aj keď to bolí, pokým cítite, žijete. Buďte vďační

Buďte jedineční – buďte sami sebou

Rastú nároky na multitasking. Stúpajú nároky na univerzálnosť. Skutočných expertov je však ako šafránu. Buďte sebou a stanete sa inšpiráciou. Keď budete expertmi v tom, v čom ste vynikajúci, rozvíjajúc svoju jedinečnosť, stanete sa nenahraditeľní

Buďte sebou, stanete sa šťastnejší

Lifekoučing a osobnostný rozvoj

Chcete zlepšiť kvalitu svojho života? Alebo udržať svoj súčasný štandard napriek permanentne silnejúcim tlakom? Sme tu pre vás

Podporíme vás

Máte plné zuby stereotypu? Uvažujete o ďalšom pôsobení v živote? Vo vzťahoch? Potrebujete bezpečné postredie, kde si môžete veci pomenovať a rozhodnúť sa čo ďalej? Sme tu pre vás. Budeme vás vo vašom vývoji sprevádzať

Pomôžeme vám identifikovať váš potenciál a podporíme vás pri rozvíjaní toho, v čom máte šancu byť úspešní
Umožníme vám byť k sebe úprimní, dopriať si sebaakceptáciu

Pomôžeme vám, aby ste sa mali radi. Vzťahy vo vašom živote budú kvalitnejšie, uspokojujúcejšie

Nesľubujeme vám, že to bude ľahké, ani že vás to nebude bolieť
Nepôjde to ani tak rýchlo ako by ste si azda priali
A pokým sami nebudete chcieť, k zmene nedôjde zázrakom