Zamestnanie žien po materskej / rodičovskej dovolenke

18.02.2015 @ 9:27 pm
posted by hanyhay

Poznám viacero žien, ktoré sa obávajú odísť na materskú dovolenku v obave, že sa nebudú mať kam vrátiť, že ich kariéra skončí. Omyl. Sú príležitosti, ktoré sa neopakujú. Sú miesta, ktoré sa neopúšťajú (aspoň nie dobrovoľne), no vždy sú možné riešenia a v tejto súvislosti stoja za vyhľadanie. 

Poznám zopár žien, ktoré po otehotnení na prácu zvysoka kašlali s vedomím, že ich nikto vyhodiť nemôže, miesto im zamestnávateľ držať musí a kým sa vrátia, tak či tak si ich už nikto pamätať nebude. Omyl.

Poznám ženy, ktoré sa s nástupom na materskú zverili svojmu nadriadenému čo najskôr, do poslednej chvíle pred nástupom pracovali precízne, dôsledne, svoju agendu odovzdali v poriadku a náhradu za seba naozaj dobre zaučili. Už počas rodičovskej dovolenky sú opakovane kontaktované zamestnávateľom, či neprijmú tú či onú ponuku, kedy sa vrátia… Sú pozývané na firemné večierky, kde sa zas a znova dozvedajú, že tím ich potrebuje, sú ubezpečované, že firma s nimi počíta. Sci-fi? Kdeže, prax.

Určite so mnou mnohé čitateľky nesúhlasia. Koľko ľudí, toľko príbehov a súhlasím / viem, že zamestnávateľov máme všakovakých, no osobné nastavenie, férové jednanie, hoci aj s neférovými ľuďmi je niečo, čo nás výrazne ovplyvní, keď sa po rodičovskej dovolenke budeme vracať – či už na pôvodné miesto, alebo do praxe ako takej.

Tipy – rady – odporúčania

 • Nikdy nezanedbajte spôsob akým nastúpite na materskú dovolenku. Aj keby ste na nej boli šesť, či deväť rokov, vždy vo firme ostanú ľudia, ktorí si vás budú pamätať a aj keby prišlo k zmenám vo vedení, nový nadriadený sa týchto spýta na referenciu, preverí si, s kým bude mať tú česť. Aj keby ste sa chceli / museli zamestnať inde, nový zamestnávateľ sa s veľkou pravdepodobnosťou bude zaujímať o vaše predchádzajúce pracovné výsledky. Osobné referencie hrajú v procese náboru čoraz významnejšiu rolu a stopa, ktorú zanecháte v druhých ľuďoch, dlho pretrvá.
 • Počas materskej / rodičovskej dovolenky sa živo zaujímajte o svojho zamestnávateľa, sledujte jeho úspechy, stratégie, trendy – a tak isto novinky v oblasti, v ktorej podniká, pôsobí. Ak sa k nemu mienite vrátiť, zaujímajte sa! Získané informácie vhodným spôsobom sprezentujte na stretnutiach s nadriadeným pri pripravovanom návrate.
 • Udržujte kontakty s kolegami, kolegyňami. Ak je to možné a vo firme obvyklé, zúčastňujte sa spoločenského života, prijímajte pozvania na formálne alebo neformálne večierky. Tu buďte otvorená voči novým kolegom a kolegyniam, ktorí nastúpili počas vašej neprítomnosti. Buďte príjemná a priateľská – sú to ľudia, s ktorými budete po návrate spolupracovať.
 • Starajte sa o vzťahy s ľuďmi, s ktorými ste si boli vo firme blízka. Sú to ľudia, ktorí vám môžu pomôcť pri návrate, ktorí vás môžu podržať v adaptačnom procese. Sú to ľudia, ktorí vám môžu pomôcť pri hľadaní inej práce, ak to bude potrebné, môžu byť vašimi referenciami.
 • Zaujímajte sa o zmeny vo vašom povolaní. Hoci nebudete mať čas a priestor chodiť na školenia, sledovať meniacu sa legislatívu, predpisy a postupy, môžete sa zapojiť do profesijných a záujmových skupín – napríklad cez svoj profil na LINKED-IN-e a sledovať príspevky tých najlepších v danom odbore
  • študujte jazyky – počúvanie rozhlasovej stanice, pesničiek alebo televíznej stanice v jazyku, ktorý si potrebujete udržiavať alebo rozvinúť, by malo byť samozrejmosťou
  • sledujte novinky vo vašom odbore
  • prezentujte sa na sociálnych sieťach – pre istotu dodám – na odborných fórach.
 • Aspoň pár mesiacov pred návratom a ak vám to čas a priestor dovolí, aj pár týždňov po opätovnom nástupe do zamestnania, vyhľadajte kariérneho kouča. Ujasnite si akým spôsobom chcete formovať svoju kariéru, čo je pre vás v živote a v profesii naozaj dôležité. Každá zmena je aj príležitosť. Možno zistíte, že zamestnanecký pomer je pre vás príliš obmedzujúci, že sa potrebujete venovať iným veciam, možno začnete podnikať… S koučom prejdite, aktualizujte svoje prezentácie a dolaďte detaily, ktoré odlišujú elitu od priemerných. Po nástupe do práce vás kouč môže sprevádzať v procese adaptácie, podporí vás, pomôže vám
  • kariérny kouč vám dá otvorenú spätnú väzbu, pomôže vám s prípravou na pohovor,  zobjektivizuje vaše očakávania, nasmeruje vás
  • kouč vám pomôže so sebavedomím, ktoré počas viacerých mesiacov / rokov sociálnej izolácie dostalo zabrať
  • kouč bude váš spojenec, užite si ho.
   • Ako si vybrať dobrého kouča?
   • Pýtajte sa na získané vzdelanie, odbornú certifikáciu a prax – pokojne trvajte na jej predložení.
   • Zaujímajte sa o referencie.
   • Ak si nie ste istá, požiadajte ho/ ju o „ochutnávku“, po ktorej sa rozhodnete, či vám tento človek „sedí“, či s ním chcete prechádzať dôležitý, možno kľúčový úsek svojho života.
 • Nezahmlievajte fakt materskej, rodičovskej dovolenky. Hoci vás táto skutočnosť diskriminuje (hm, všetci vieme, že akože nie), ak sa zaujímate o svoju profesiu a tento záujem dokážete „predať“ vo svojich prezentačných materiáloch, pozvania na pohovory by nemali byť dramaticky menej časté ako v prípade, že plynulo prechádzate z jedného miesta na iné. Ak sa vám podarilo počas MD/ RD pracovať hoci aj na čiastočný úväzok, nezabudnite to v životopise uviesť.
 • Nástup do práce, najmä po viacerých rokoch MD/ RD je obrovský stres. Separácia od dieťaťa, zmena životného štýlu, vmestnať do už tak preplneného programu ešte aj prácu, je mimoriadne náročné. Ak vám to zamestnávateľ umožní, pracovný úväzok si zväčšujte postupne – napríklad prvé mesiace na 4 hodiny, po štvrť roku 6 hodín, po šestich mesiacoch osem hodín, pričom si dajte pozor, aby uvedený počet hodín nebol len administratívny podklad do miezd. U zamestnávateľov, ktorí skrátené uväzky nemajú celkom zautomatizované, môže sa stať, že hoci máte schválený skrátený pracovný úväzok, pracovné miesto a očakávania k nemu ostanú dimenzované ako na plný.
 • Hoci vám horia účty, hoci vás trápi neistota, hoci vám viacerí dávajú najavo, že je „čas najvyšší“, strach vám nepomôže. Buďte si vedomá svojich kvalít, buďte na seba hrdá. Priviedli ste na svet dieťa/ deti, ste skvelý manažér svojej rodiny, dokážete viesť domácnosť (a pri výške rodičovského príspevku ste navyše exceletný ekonóm). Zaujmite hravý postoj skúmania a na pohovor sa dívajte ako na príležitosť: na nových miestach sa môžete stretnúť so zaujímavými ľuďmi, dozviete sa mnoho inšpiratívnych informácií, môžno vás poteší pohľad na zariadenie zasadačky, kde pohovor prebehol. Prišli ste sa pozrieť, prišli ste sa zoznámiť a nové pracovné miesto – ak ho získate, je skvelý bonus, ktorý určite dobre zvážite. Držím vám palce!

Autorka: Hana Hochel