Ako vychádzať s náročnými typmi?

15.03.2014 @ 12:10 am
posted by hanyhay

Práca by mala mala miestom, kde by ste mali rozvíjať svoju kariéru, sociálne a odborné zručnosti. Často je však miestom, na ktorom prežívate najviac stresov, lebo naďabíte na typy ľudí, ktorí predstavujú prekážku. Iste, môžete ich skúsiť ignorovať, no pre váš osobný rast je oveľa zaujímavejšie rozvíjať schopnosť efektívne s nimi vychádzať, rozvíjať zručnosti sociálnej interakcie. Ak sa nemôžete učiť od nich, môžete sa učiť na nich.

Ako prvé je potrebné uvedomiť si, že ľudí nezmeníte a s veľkou pravdepodobnosťou nedokážete ovplyvniť ich správanie. Jediná zmena, ktorou môže každý prejsť, je zmena seba.

S veľkou pravdepodobnosťou v práci narazíte na tieto náročné typy, s ktorých pôsobením sa budete musieť vysporiadať:

Lenivec deleguje svoje povinnosti na iných. Síce prezentuje iniciatívu, no nemá reálne výsledky. Ľudia v jeho okolí isté obdobie zvyšujú svoju produktivitu – v dobrej viere, že pomáhajú kolegovi, po čase však zažívajú frustráciu, cítia sa zneužívaní a demotivovaní. Ako na  to? Sústreďte sa na svoju prácu a pýtajte sa seba, či chcete „ťahať“ za iného. Vyjadrite šéfovi svoje obavy ešte pred tým ako dôjde k zmeškaniu termínov. Ak ste manažér, rozdeľte úlohy na kratšie úseky a nastavte k nim tesné termíny. Tieto trvalo sledujte a nedodržanie sankcionujte.

Nekompetentný. Síce usilovný, motivovaný a možno aj sympaťák, no vrhá sa do projektov a úloh, na ktoré zjavne nestačí, rozhoduje o ťažkých zadaniach bez schopnosti zvážiť dôsledky a riziká. Ako na to? Potrebné je zamerať pozornosť na to čo môže reálne robiť a podporiť ho v účení sa a raste. Ak ste šéf, dajte mu úprimnú spätnú väzbu k tomu, čo je potrebné rozvinúť. Ak to nie je schodné, zvážte na akú inú vhodnú pozíciu sa dá presunúť.

Podvodník. Prezentuje sa úspechmi, ktoré nedosiahol, o práci rád a veľa rozpráva, výsledok sa však nedostavuje. Prečo vás tak irituje? Ak vás hnevá, pravdepodobne ste pravý opak. Tvrdo pracujete s vedomím, že sa práca chváli sama, no akosi k tomu nedochádza. Ako na to? Inšpirujte sa. Naučte sa od podvodníka prezentovať, trošku preháňajte, dramatizujte, naučte sa predávať svoje výsledky.

Bezohľadný kolega. V snahe získať moc, prevahu,či výhodu hľadá vlastné cesty, bezohľadne šliape za svojou kariérou na úkor ostatných a firmy. Ako na to? Ak ste tímový hráč, ste na opačných koncoch spektra, preto musíte identifikovať čo ho motivuje a získať ho pre spoločný cieľ, keď dôjde k zhode záujmov. Ak ste šéf, zužitkujte konkurencieschopnosť tohto podriadeného napr. v predaji, kde mu zadáte individuálne ciele a zvýšite firme obrat.

Šéf, ktorý sťažuje prácu. Váčšina ľudí nemá rado svojho šéfa a dokonca aj tí, ktorí s ním vychádzajú, majú problém akceptovať niektoré aspekty jeho osobnosti. Našťastie nie je nutné milovať svojho šéfa, je však potrebné efektívne s ním vychádzať.  Prečo? Nielenže musíte spolupracovať so svojim šéfom, vy robíte preňho, pre ňu. Ako na to? Je váš šéf mikromanažér, otravný puntičkár? Nevie nastaviť smer, čochvíľa mení zadania? Je nespravodlivý? Alebo je jednoducho ťažké tolerovať jeho špecifickú povahu? Akonáhle identifikujete konkrétne správanie, ktoré vás trápi, môžete podniknúť kroky k zvládnutiu situácie.

Inšpirované / www.lifeoptimizer.org